Pomoc Prawna


 

Porady Prawne

 


Od  4 stycznia 2016r. uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących miejscowościach powiatu zawierciańskiego:

 

Urząd Miejski w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
8:00-12:00 poniedziałek-piątek

 

Urząd Gminy Włodowice
42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26
15:00-19:00 poniedziałek-piątek

 

Urząd Miasta i Gminy Pilica
42-436 Pilica, ul. Żarnowiecka 46a
8:00-12:00 poniedziałek i wtorek
11:00-15:00 środa-piątek

 

Zespół Szkół w Szczekocinach
42-445 Szczekociny, ul. Spacerowa 12
7:00-11:00 poniedziałek i środa
9:00-13:00 wtorek, czwartek i piątek

 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
42-439 Żarnowiec, ul. Rynek 9
9:00-13:00 poniedziałek-piątek


Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
 • ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje zakres:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/