O Mnie


 

Anna Nemś

 


ANNA NEMŚ


 

Jestem zawiercianką i jestem z tego dumna! Zawiercie to moja Mała Ojczyzna!

 

Ukończyłam studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

Przez wiele lat byłam działaczką samorządową. Pełniłam funkcję wiceprezydenta miasta Zawiercie. W okresie tym pracowałam prężnie nad rozwojem naszego miasta m. in. utworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozbudową Zawierciańskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz wzbogaceniem infrastruktury miejskiej.

 

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku, dzięki Waszemu poparciu uzyskałam mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.

 

Z dniem 15 czerwca 2015 roku zostałam powołana na funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki.

 

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku uzyskałam ponownie mandat poselski. Dzięki zaufaniu i poparciu Wyborców mogę godnie reprezentować nasz region jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. Jestem członkiem sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przewodniczę Parlamentarnemu Zespołowi Województwa Śląskiego.


W swojej pracy staram się kierować zasadami uczciwości, sumienności i odpowiedzialności.

 

Jestem optymistką kochającą ludzi. Lubię się nimi otaczać i z nimi pracować. Wierzę, że w każdym człowieku tkwi nie tylko ogromny potencjał, ale również chęć zmieniania świata na lepsze. Wartości te należy jednak właściwie wykorzystywać we wspólnych, efektywnych działaniach podejmowanych dla dobra nas wszystkich.


Niezwykle ważnym elementem mojej działalności jest aktywność społeczna podejmowana na rzecz najmłodszych mieszkańców Zawiercia i powiatu zawierciańskiego. W lipcu 2011 roku rozpoczęła swą działalność założona przeze mnie Fundacja Wielkich Możliwości „EuGeniusz”. Co roku wysyłamy na bezpłatne kolonie najbardziej potrzebujące dzieci z Zawiercia i okolic, organizujemy festyny z okazji Dnia Dziecka, angażujemy się w lokalne przedsięwzięcia pozarządowe.