Video


 

Sejm RP

 


WYSTĄPIENIA POSELSKIE W VIII KADENCJI SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(2015-2019)


 

 

 • Wystąpienie z dnia 10 grudnia 2016 roku.
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

 • Wystąpienie z dnia 16 listopada 2016 roku.
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

 

 • Wystąpienie z dnia 13 września 2016 roku.
  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw

 

 • Wystąpienie z dnia 13 września 2016 roku.
  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw

 

 • Wystąpienie z dnia 05 lipca 2016 roku.
  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 

 • Wystąpienie z dnia 22 czerwca 2016 roku.
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

 

 • Wystąpienie z dnia 21 czerwca 2016 roku.
  Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2015 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji

 

 • Wystąpienie z dnia 21 czerwca 2016 roku.
  Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji

 

 • Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2016 roku.
   Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

 • Wystąpienie z dnia 08 czerwca 2016 roku
  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia dnia 21 czerwca Ogólnopolskim Dniem Przedsiębiorcy

 

 •    Wystąpienie z dnia 19 maja 2016 roku
  Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 •   Wystąpienie z dnia 19 maja 2016 roku
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

 •  Wystąpienie z dnia 28 kwietnia 2016 roku
  Informacja bieżąca w sprawie dodatkowych obciążeń podatkowych Polaków oraz zaniechania pomocy kredytobiorcom

 

 •  Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2016 roku
  Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 •  Wystąpienie z dnia 31 marca 2016 roku
  Informacja bieżąca w sprawie polityki kadrowej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i instytucjach podległych Radzie Ministrów

 

 • Wystąpienie z dnia 09 lutego 2016 roku
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

 • Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2016 roku
  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy- Prawo o prokuraturze

 

 • Wystąpienie z dnia 30 grudnia 2015 roku
  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

 

 • Wystąpienie 2 z dnia 29 grudnia 2015 roku
  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

 

 • Wystąpienie 1 z dnia 29 grudnia 2015 roku
  Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

 

 • Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2015 roku
  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

 

 • Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2015 roku
  Informacja bieżąca w sprawie stopnia realizacji „Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023″ (z perspektywą do 2025 r.) oraz planowanych w nim zmian

 

 • Wystąpienie 2 z dnia 02 grudnia 2015 roku
  Informacja bieżąca w sprawie cofnięcia reformy edukacyjne

 

 • Wystąpienie 1 z dnia 02 grudnia 2015 roku
  Informacja bieżąca w sprawie cofnięcia reformy edukacyjne

 

 • Wystąpienie z dnia 18 listopada 2015 roku
  Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania (expose Premiera)

 

 • Wystąpienie z dnia 12 listopada 2015 roku
  Ślubowanie poselskie na 1. posiedzeniu Sejmu VIII kadencji


WYSTĄPIENIA POSELSKIE W VII KADENCJI SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(2011-2015)


 

 • Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 

 

 

 

 

 

 • Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku
  Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z samorządami wojewódzkimi w Polsce

 

 

 • Wystąpienie 2 z dnia 29 sierpnia 2014 roku
  Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych

 

 • Wystąpienie 1 z dnia 29 sierpnia 2014 roku
  Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2013 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych

 

 

 • Wystąpienie 2 z dnia 25 czerwca 2014 rok
  Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 

 • Wystąpienie 1 z dnia 25 czerwca 2014 roku
  Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

 

 

 

 • Wystąpienie 2 z dnia 07 maja 2014 roku
  Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 

 • Wystąpienie 1 z dnia 07 maja 2014 roku
  Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 

 

 • Wystąpienie z dnia 22 listopada 2013 roku
  Informacja minister edukacji narodowej na temat skutków wynikających ze zmiany ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r., w zakresie przeprowadzania zajęć dodatkowych na terenie przedszkoli, niejednoznaczności rozstrzygnięć legislacyjnych powodujących niepokój i protesty rodziców dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli

 

 

 

 

 

 

 • Wystąpienie 3 z dnia 14 czerwca 2013 roku
  Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych

 

 • Wystąpienie 2 z dnia 14 czerwca 2013 roku
  Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych

 

 • Wystąpienie 1 z dnia 14 czerwca 2013 roku
  Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych

 

 

 • Wystąpienie z dnia 07 grudnia 2012 roku
  Informacja prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej po 2013 r. w związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wystąpienie 3 z dnia 27 września 2012 roku
  Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

 

 • Wystąpienie 2 z dnia 27 września 2012 roku
  Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno

 

 

 

 

 

 

 • Wystąpienie z dnia 25 lipca 2012 roku
  Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty

 

 • Wystąpienie z dnia 13 lipca 2012 roku
  Przedstawione przez ministra skarbu państwa sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa

 

 

 

 • Wystąpienie 4 z dnia 15 czerwca 2012 roku
  Informacja ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej na temat realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ˝Program ochrony brzegów morskich˝ w 2011 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 

 • Wystąpienie 3 z dnia 15 czerwca 2012 roku
  Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2011 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

 

 • Wystąpienie 2 z dnia 15 czerwca 2012 roku
  Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2011 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

 

 • Wystąpienie 1 z dnia 15 czerwca 2012 roku
  Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2011 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

 

 • Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku
  Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

 

 

 • Wystąpienie 5 z dnia 23 maja 2012 roku
  Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 • Wystąpienie 1 z dnia 23 maja 2012 roku
  Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

 • Wystąpienie z dnia 10 maja 2012 roku
  Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

 

 • Wystąpienie z dnia 09 maja 2012 roku
  Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

 

 • Wystąpienie z dnia 27 kwietnia 2012 roku
  Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji ‚Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych’ w roku 2010 oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego ‚Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych’ w roku 2011 wraz z kierunkami realizacji tego programu na lata 2012 i 2013˝ wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia

 

 • Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku
  Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

 

 • Wystąpienie z dnia 25 kwietnia 2012 roku
  Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

 

 • Wystąpienie z dnia 13 kwietnia 2012 roku
  Informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z ˝Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii˝ w 2010 roku (druk nr 36) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia

 

 • Wystąpienie 2 z dnia 15 marca 2012 roku
  Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. (druk nr 98) wraz ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 • Wystąpienie 1 z dnia 15 marca 2012 roku
  Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa i rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. (druk nr 98) wraz ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi